Page banner

Thời gian mở cửa

Download Catalogue ICTCOMM 2022

DOWNLOAD CATALOGUE ICTCOMM 2023

Thời gian tổ chức:

06-08 tháng 06, 2024 Onsite

    • Từ 09:30 – 17:00 (khách tham quan)
    • Từ 09:00 - 17:30 (đơn vị tham gia)

Địa điểm tổ chức:

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website :

ictcomm.vn

Email :

[email protected]

LƯU Ý: 
1. Triển lãm chỉ dành cho khách thương mại
2. Mặc trang phục công sở hoặc trang phục lịch sự (không mặc quần ngắn, đi dép hoặc sỏ ngón)
3. Triển lãm KHÔNG dành cho người dưới 16 tuổi
4. Ban tổ chức có thể đề nghị từ chối không cho Quý vị tham gia nếu không đủ điều kiện trên