Page banner

Sự kiện trong khuôn khổ

Họp báo

Hội thảo chuyên ngành (dự kiến)

Hội thảo 1 

Chủ đề Hội thảo : “Chuyển đổi số: Cơ hội và Thách thức”

Chủ trì : Hội tin học VAIP

Chương trình kết nối giao thương (B2B)

Chương trình kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước chính là điểm nổi bật và cốt lõi thành công của chuỗi hoạt động triển lãm ICT. Qua nhiều năm vẫn luôn giữ vững được giá trị xúc tiến thương mại của mình và mang đến những mối hợp tác lâu bền.

>>Chương trình đang tiếp tục cập nhật<<