Page banner

News

Một số sự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin (cập nhật ngày 16-20/05/2019)
Một số sự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin (cập n...

GÓI THẦU THỜI GIAN PHÁT HÀNH Ngân hàng TMCP Bảo Việt Gói thầu: Trang bị máy CRM cho Bảo Việt Bank 08:00 ngày...

Xem thêm
Trải nghiệm các công nghệ số hiện đại tại triển lãm VIETNAM ICTCOMM 2019
Trải nghiệm các công nghệ số hiện đại tại triển lãm VIETNAM ICTCOMM 20...

Các khách mời có cơ hội trải nghiệm công nghệ số hiện tại tại triển lãm công nghệ ICTCOMM 2019. Trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ thế kỷ 21...

Xem thêm
Một số sự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 14-15/05/2019)
Một số sự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

GÓI THẦU THỜI GIAN PHÁT HÀNH Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Gói thầu: Mua sắm bản quyền...

Xem thêm
Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số lĩnh vực truyền hình và nội dung số
Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số lĩnh vực truyền hình và n...

Trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp cùng Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ ch...

Xem thêm
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 10-13/05/2019)
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

GÓI THẦU THỜI GIAN PHÁT HÀNH Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel Gói thầu: Mua sắm Máy tính xử l&...

Xem thêm
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 07-09/05/2019)
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

GÓI THẦU THỜI GIAN PHÁT HÀNH Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội Gói thầu: Cung cấp thiết bị phần cứng thực hiện giám s&...

Xem thêm
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 03,06/05/2019)
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 79,80 ngày 03,06/05/2019

Xem thêm
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 26 /4 /2019)
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 77,78 ngày 26/4/2019

Xem thêm
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập nhật ngày 16,17,18 /4 /2019)
Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin ( cập...

Nguồn cập nhật: Báo Đấu thầu số 69,70,71 ngày 16,17,18 /4/2019

Xem thêm